Beste aste batez, sarean atzeman duguna partekatzen dugu zuokin guztiokin…