Autoestimua, ikasketa arazoak, egungo gazteen baloreak, eskolaz-kanpoko ekikntzak, elkarbizitza familian, drogak, kontsumoak, legeak,… .